ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเวียง

 

โครงสร้างบุคลากรเทศบาล :: สำนักปลัด

 
นางอรอนงค์  นันทะเดช
 
ปลัดเทศบาล
 
 
นางพัชรินทร์  อัฐวงศ์
 
หัวหน้าสำนักปลัด

                                           

           นางอาทิตยา  ติ๊บย้อย        นายประดิษฐ์ ขยันดี         นายสุริยา  นาห้วย        นายรัฐศาสตร์ กะติวงศ์

          นักจัดการงานทั่วไป       นักวิเคราะห์นโยบายฯ        นักทรัพยากรบุคคล            จพง.ป้องกันฯ

 
 

                     
 
                            
 
 


 

 

 

 

 

เทศบาลตำบลบ้านเวียง
เลขที่ 197/1 หมู่ 9 ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140
โทร. 054-649564