ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเวียง

 

โครงสร้างบุคลากรเทศบาล :: กองการศึกษา

 

นายอุดร  คำทิพย์โพธิ์ทอง

ผู้อำนวยการกองการศึกษา


 

                                                         

                 นายดนัย  ยี่เผติ๊บ                                    นางกรรณิกา  ศรีโพธิ์       

           หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา                           หัวหน้าฝ่ายสาธารณสุข

                                                              

   นางสาวกมลกานต์  วิกาหะ          นางสาวศิริลักษณ์  จันทิ              นายบุญชู  คุณารูป

 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี               นักพัฒนาชุมชน              เจ้าพนักงานสาธารณสุข

          

  นายธีรพงษ์  เพชรปิตุพงษ์

    ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

 

 

 

เทศบาลตำบลบ้านเวียง
เลขที่ 197/1 หมู่ 9 ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140
โทร. 054-649564