ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเวียง

 

โครงสร้างบุคลากรเทศบาล :: กองช่าง

 

 
 
นายสิงห์  ศรีโพธิ์
 
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
 
                                                             
 
    นางสาวอาทิตยา  พลภักดี                                                 นายวรพงศ์  เสนาเหนือ
 
  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงาน                                                     นายช่างโยธา
 
 
                                                                                                             
 
     นายปริญญา ขาวประเสริฐ                                           นายประพันธ์  ขวัญเมือง                            
             นายช่างสำรวจ                                                       ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า     
 
             
                                                                         
 
                                                                     
 
 
                    
                                                                                                       
 
 
                                                            


 

 

 

 

 

เทศบาลตำบลบ้านเวียง
เลขที่ 197/1 หมู่ 9 ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140
โทร. 054-649564