ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเวียง

 

ทำเนียบผู้บริหาร


คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านเวียง

 
 
    
 
นายนิกร   พรมท้าว 
 
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเวียง
                                     
 
                                       
 
                                                                                       
                                                                                          
                             นายสงัด   หอมดอก                              นางมาลี    ปันต๊ะ
 
                รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเวียง        รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเวียง
 
 
 
                                 
                                                                                          
 
                            นางฉวีวรรณ    ฟุ่นเตย                      นายระเบียบ    ดาวหาญ
                  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเวียง    ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านเวียง
 
 
 
 


 

 

 

 

 

เทศบาลตำบลบ้านเวียง
เลขที่ 197/1 หมู่ 9 ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140
โทร. 054-649564