ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเวียง

 

PN Soft

ǻЪѹ / ǨѴͨѴҧ

ǨѴͨѴҧ :: ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเวียง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเวียงใต้ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2020-01-14]
ǨѴͨѴҧ :: ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเวียง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนสายกลาง ทางหลวงหมายเลข 11340102 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2020-01-14]
ǨѴͨѴҧ :: ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเวียง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 2019-12-25]
ǨѴͨѴҧ :: ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเวียง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนสายกลางทางหลวงหมายเลข 11340102 ด้วยวิธีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2019-12-20]
ǨѴͨѴҧ :: ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเวียง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเวียงใต้ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2019-12-20]
ǨѴͨѴҧ :: ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเวียง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนสายกลาง ทางหลวงหมายเลข 11340102 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2019-12-17]
ǨѴͨѴҧ :: ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเวียง เรื่อง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเวียงใต้ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2019-12-11]
ǨѴͨѴҧ :: ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเวียง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 2019-11-14]
ǨѴͨѴҧ :: ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเวียง เรื่อง การประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบป้องกันการพังทลายของตลิ่ง พร้อมรั้วโครงเหล็กลวดตาข่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2019-10-21]
ǨѴͨѴҧ :: เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) [ 2019-10-03]
ǻЪѹ :: ประกาศผู้ชนะการประมูลเช่าสูบและเก็บขนสิ่งปฎิกูลภานในเขตเทศบาลตำบลบ้านเวียง [ 2019-10-01]
ǨѴͨѴҧ :: เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 2019-09-27]
ǻЪѹ :: การประมูลเช่าสูบและเก็บขนสิ่งปฏิกูลภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านเวียง [ 2019-09-12]
ǨѴͨѴҧ :: ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเวียง เรื่อง การประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2019-09-05]
ǨѴͨѴҧ :: ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเวียง เรื่อง การประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางสัญจรระหว่างหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2019-09-04]
ǨѴͨѴҧ :: ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเวียง เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง [ 2019-08-27]
ǨѴͨѴҧ :: ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประรานำสะอาดสำหรัับหมู่บ้าน (ประปาหอถังเหล็กเก็บน้ำ ขนาด ๒๐ ลูกบาศก์เมตร) บ้านเวียงใต้ หมู่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2019-07-15]
ǨѴͨѴҧ :: ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเวียง เรื่อง การประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาน้ำสะอาดสำหรับหมู่บ้าน (ประปาหอถังเหล็กเก็บน้ำ ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร) บ้านเวียงใต้ หมู่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2019-06-28]
ǨѴͨѴҧ :: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาน้ำสะอาดสำหรับหมู่บ้าน(ประปาหอถังเหล็กเก็บน้ำ ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร) บ้านเวียงใต้ หมู่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 2019-06-17]
ǨѴͨѴҧ :: ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเวียง เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาจัดจ้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านห้วยฮ่อม หมู่ที่ 13 จำนวน 5 สาย ด้วยวิธีคัดเลือก [ 2019-05-31]
 
1 2 3 4 5 . . .25 Next

 

 

 

 

 

เทศบาลตำบลบ้านเวียง
เลขที่ 197/1 หมู่ 9 ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140
โทร. 054-649564