ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเวียง โทร.0 5464 9564

 

PN Soft

ǻЪѹ / ǨѴͨѴҧ

ǨѴͨѴҧ :: เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 2020-05-01]
ǨѴͨѴҧ :: เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม) [ 2020-05-01]
ǨѴͨѴҧ :: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองแบน บ้านอ้อยหมุ่ 1 [ 2020-04-28]
ǨѴͨѴҧ :: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองทุ่งดง บ้านเวียงหมุ่ 2 [ 2020-04-28]
ǨѴͨѴҧ :: ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเวียง เรื่อง การประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการออกแบบจัดทำเว็บไซต์ (Website) เทศบาลตำบลบ้านเวียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2020-04-21]
ǨѴͨѴҧ :: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมุ่ 10-12 [ 2020-04-16]
ǨѴͨѴҧ :: [ 2020-04-15]
ǻЪѹ :: รายงานการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปีงบปรระมาณ พ.ศ.2562 [ 2020-04-15]
ǨѴͨѴҧ :: ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเวียง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองแบน บ้านอ้อย หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2020-04-14]
ǨѴͨѴҧ :: ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเวียง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองทุ่งดง บ้านเวียงเหนือ หมู่ที่ 2 ถึงบ้านป่ากล้วยใหม่ หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2020-04-14]
ǨѴͨѴҧ :: ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ทางถนนสายเลียบลำน้ำแม่หล่าย บ้านป่ากล้วย หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2020-04-14]
ǨѴͨѴҧ :: ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบป้องกันการกัดเซาะริมตลิ่งด้วยกล่องเกเบี้ยน บ้านเวียงหมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2020-04-14]
ǨѴͨѴҧ :: ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ทางถนนสายเลียบลำน้ำแม่หล่ายด้วยกล่องเกเบี้ยน บ้านป่ากล้วย หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2020-04-14]
ǻЪѹ :: ขยายเวลาประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. ๓) ประจำปี ๒๕๖๓ [ 2020-03-31]
ǨѴͨѴҧ :: ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านอ้อยหมู่ 10- บ้านป่ากล้วยหมู่ 12 [ 2020-03-31]
ǨѴͨѴҧ :: ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบป้องกันการกัดเซาะริมตลิ่งด้วยกล่องเกเบี้ยน บ้านเวียงหมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2020-03-24]
ǨѴͨѴҧ :: ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ทางถนนสายเลียบลำน้ำแม่หล่าย บ้านป่ากล้วย หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2020-03-24]
ǨѴͨѴҧ :: ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ทางถนนสายเลียบลำน้ำแม่หล่ายด้วยกล่องเกเบี้ยน บ้านป่ากล้วยหมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 1,990,000 บาท [ 2020-03-24]
ǨѴͨѴҧ :: ประกาศโครงการก่อสร้างลานจอดรถสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเวียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2020-03-20]
ǨѴͨѴҧ :: ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเวียง เรื่อง การประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมฝายน้ำล้นด้วยกล่องเกเบี้ยน บริเวณลำน้ำแม่ถาง หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2020-03-13]
 
1 2 3 4 5 . . .27 Next

 

 

 

 

 

เทศบาลตำบลบ้านเวียง
เลขที่ 197/1 หมู่ 9 ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140
โทร. 054-649564