ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเวียง โทร.0 5464 9564

 

PN Soft

ǻЪѹ / ǨѴͨѴҧ

ǻЪѹ :: ขยายเวลาประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. ๓) ประจำปี ๒๕๖๓ [ 2020-03-31]
ǨѴͨѴҧ :: ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านอ้อยหมู่ 10- บ้านป่ากล้วยหมู่ 12 [ 2020-03-31]
ǨѴͨѴҧ :: ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบป้องกันการกัดเซาะริมตลิ่งด้วยกล่องเกเบี้ยน บ้านเวียงหมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2020-03-24]
ǨѴͨѴҧ :: ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ทางถนนสายเลียบลำน้ำแม่หล่าย บ้านป่ากล้วย หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2020-03-24]
ǨѴͨѴҧ :: ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ทางถนนสายเลียบลำน้ำแม่หล่ายด้วยกล่องเกเบี้ยน บ้านป่ากล้วยหมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 1,990,000 บาท [ 2020-03-24]
ǨѴͨѴҧ :: ประกาศโครงการก่อสร้างลานจอดรถสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเวียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2020-03-20]
ǨѴͨѴҧ :: ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเวียง เรื่อง การประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมฝายน้ำล้นด้วยกล่องเกเบี้ยน บริเวณลำน้ำแม่ถาง หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2020-03-13]
ǨѴͨѴҧ :: ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเวียง เรื่อง เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นด้วยกล่องเกเบี้ยน บริเวณลำน้ำแม่ถาง ม. 10 [ 2020-03-09]
ǨѴͨѴҧ :: ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเวียง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 2020-03-04]
ǨѴͨѴҧ :: ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเวียง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 2020-03-04]
ǨѴͨѴҧ :: ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเวียง เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 2020-03-02]
ǨѴͨѴҧ :: ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเวียง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 2020-03-02]
ǨѴͨѴҧ :: ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเวียง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 2020-03-02]
ǨѴͨѴҧ :: ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักและปรับถมทางลูกรังถนนสายริมทุ่ง บ้านเวียงเหนือ หมู่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2020-02-26]
ǨѴͨѴҧ :: ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเวียง เรื่อง เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ม.14 [ 2020-02-25]
ǨѴͨѴҧ :: ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเวียง เรื่อง การประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยอ้อย เทศบาลตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2020-02-17]
ǨѴͨѴҧ :: ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเวียง เรื่อง การประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนสายกลาง ทางหลวงหมายเลข 11340102 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2020-02-12]
ǨѴͨѴҧ :: ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเวียง เรื่อง การประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเวียงใต้ หมู่ที่ 3 ด้วยวิถีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2020-02-05]
ǻЪѹ :: ทดสอบ [ 2020-01-22]
ǻЪѹ :: ทดสอบ1 [ 2020-01-22]
 
1 2 3 4 5 . . .26 Next

 

 

 

 

 

เทศบาลตำบลบ้านเวียง
เลขที่ 197/1 หมู่ 9 ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140
โทร. 054-649564