ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเวียง

 

PN Soft ǨѴͨѴҧ

แสดงข่าวทั้งหมด

: ǨѴͨѴҧ

ͧ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาน้ำสะอาดสำหรับหมู่บ้าน(ประปาหอถังเหล็กเก็บน้ำ ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร) บ้านเวียงใต้ หมู่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ѹ : 2019-06-17


:

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเวียง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาน้ำสะอาดสำหรับหมู่บ้าน(ประปาหอถังเหล็กเก็บน้ำ ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร) บ้านเวียงใต้ หมู่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 

/ckfinder/userfiles/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8(1).pdf

 

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) 

/ckfinder/userfiles/files/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87.pdf

 

ขออนุมัติราคากลาง 

/ckfinder/userfiles/files/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87.pdf

 

แบบสรุปราคากลาง ปร.6 (แบบฐานแผ่)

/ckfinder/userfiles/files/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3_6%20(%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88).pdf

 

แบบสรุปราคากลาง ปร.6(แบบเสาเข็ม)

/ckfinder/userfiles/files/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3_6%20(%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%87%E0%B8%A1).pdf

 

แบบฐานรากถังกรอง

/ckfinder/userfiles/files/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%96%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87.pdf

 

แบบเปลนโรงสูบน้ำดิบ

/ckfinder/userfiles/files/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%99%20%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%9A.pdf

 

แบบแปลนหอถังสูง

/ckfinder/userfiles/files/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%99%20%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%96%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87.pdf

 

แบบ บก 01

/ckfinder/userfiles/files/%E0%B8%9A%E0%B8%8101.pdf


С : IP : 171.4.246.95

 

 

 

 

 

เทศบาลตำบลบ้านเวียง
เลขที่ 197/1 หมู่ 9 ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140
โทร. 054-649564