ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเวียง

 

PN Soft ǨѴͨѴҧ

แสดงข่าวทั้งหมด

: ǨѴͨѴҧ

ͧ : ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเวียง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนสายกลาง ทางหลวงหมายเลข 11340102 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ѹ : 2019-12-17


:

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเวียง

/ckfinder/userfiles/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87.pdf

 

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

/ckfinder/userfiles/files/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%B3%E0%B8%9F%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87.pdf

 

แบบ

/ckfinder/userfiles/files/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%20%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%20-1.pdf

/ckfinder/userfiles/files/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2-2.pdf

/ckfinder/userfiles/files/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2-3.pdf

/ckfinder/userfiles/files/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%204.pdf

/ckfinder/userfiles/files/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2-5.pdf

 

แบบ บก.01

/ckfinder/userfiles/files/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%20%E0%B8%9A%E0%B8%81_01.pdf

 

ราคากลาง

/ckfinder/userfiles/files/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%20-1.pdf

 

ขอบเขตงาน

/ckfinder/userfiles/files/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87.pdf


С : IP : 171.4.231.37

 

 

 

 

 

เทศบาลตำบลบ้านเวียง
เลขที่ 197/1 หมู่ 9 ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140
โทร. 054-649564