ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเวียง โทร.0 5464 9564

 

PN Soft ǨѴͨѴҧ

แสดงข่าวทั้งหมด

: ǨѴͨѴҧ

ͧ : ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเวียง เรื่อง เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ม.14 ѹ : 2020-02-25


:

ขออนุมัติราคากลาง

/ckfinder/userfiles/files/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87(1).pdf

 

แบบแปลน

/ckfinder/userfiles/files/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%20%E0%B8%A1_14.pdf


С : IP : 182.52.68.91

 

 

 

 

 

เทศบาลตำบลบ้านเวียง
เลขที่ 197/1 หมู่ 9 ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140
โทร. 054-649564