ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเวียง โทร.0 5464 9564

 

PN Soft ǨѴͨѴҧ

แสดงข่าวทั้งหมด

: ǨѴͨѴҧ

ͧ : ประกาศโครงการก่อสร้างลานจอดรถสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเวียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ѹ : 2020-03-20


:

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

/ckfinder/userfiles/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8.jpg

 

ประกาศราคากลาง

/ckfinder/userfiles/files/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%96.pdf

 

 TOR

/ckfinder/userfiles/files/tor-%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%96.pdf

 

แบบ

/ckfinder/userfiles/files/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%96%203-6.pdf

 

/ckfinder/userfiles/files/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%204-6.pdf

 

บก 01

/ckfinder/userfiles/files/%E0%B8%9A%E0%B8%81%20_01.xlsx


С : IP : 182.52.68.91

 

 

 

 

 

เทศบาลตำบลบ้านเวียง
เลขที่ 197/1 หมู่ 9 ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140
โทร. 054-649564