ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเวียง โทร.0 5464 9564

 

PN Soft ǨѴͨѴҧ

แสดงข่าวทั้งหมด

: ǨѴͨѴҧ

ͧ : ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ทางถนนสายเลียบลำน้ำแม่หล่ายด้วยกล่องเกเบี้ยน บ้านป่ากล้วยหมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 1,990,000 บาท ѹ : 2020-03-24


:

ประกาศ เอกสารประกวดราคา ราคากลาง แบบรูปรายการ

/ckfinder/userfiles/files/63037202446_25630324102506_2.zip

 


С : IP : 182.52.68.91

 

 

 

 

 

เทศบาลตำบลบ้านเวียง
เลขที่ 197/1 หมู่ 9 ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140
โทร. 054-649564