ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเวียง โทร.0 5464 9564

 

PN Soft ǨѴͨѴҧ

แสดงข่าวทั้งหมด

: ǨѴͨѴҧ

ͧ : ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเวียง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองทุ่งดง บ้านเวียงเหนือ หมู่ที่ 2 ถึงบ้านป่ากล้วยใหม่ หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ѹ : 2020-04-14


:

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองทุ่งดง บ้านเวียงเหนือ หมู่ที่ 2 ถึงบ้านป่ากล้วยใหม่ หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

/ckfinder/userfiles/files/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%20%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%202-12.zip


С : IP : 182.52.68.91

 

 

 

 

 

เทศบาลตำบลบ้านเวียง
เลขที่ 197/1 หมู่ 9 ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140
โทร. 054-649564