หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
     
  คณะผู้บริหาร
 


นายนิกร พรมท้าว
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเวียง
โทรศัพท์ 08 4805 3711
 


นายสงัด หอมดอก
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเวียง
โทรศัพท์ 08 3323 8391


นางมาลี ปันต๊ะ
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเวียง
โทรศัพท์ 08 5694 1311
 


นายวิริยะ แสนอุ่น
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านเวียง
โทรศัพท์ 08 6132 1460


ว่าที่ร้อยตรี ปฐมพงศ์ ภิรมนัด
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเวียง
โทรศัพท์ 09 3674 1517
 
 
เทศบาลตำบลบ้านเวียง
พร้อมบริการประชาชนด้วยรอยยิ้ม พร้อมทั้งยังมุ่งมั่นพัฒนาตำบลตามนโยบายที่โปร่งใส เปิดรับความคิดเห็นและมีส่วนร่วมของประชาชน
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-649564
ต่อ 301