หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
     
  คณะผู้บริหาร
 


- ว่าง -
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเวียง
โทรศัพท์ 08 4805 3711
 


- ว่าง -
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเวียง
โทรศัพท์ 08 3323 8391


- ว่าง -
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเวียง
โทรศัพท์ 08 5694 1311
 


- ว่าง -
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านเวียง
โทรศัพท์ 08 6132 1460


- ว่าง -
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเวียง
โทรศัพท์ 09 3674 1517
 
 
เทศบาลตำบลบ้านเวียง
พร้อมบริการประชาชนด้วยรอยยิ้ม พร้อมทั้งยังมุ่งมั่นพัฒนาตำบลตามนโยบายที่โปร่งใส เปิดรับความคิดเห็นและมีส่วนร่วมของประชาชน
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-649564
ต่อ 301