หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล บ้านเวียง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
     
  สภาพทั่วไป
 
อาชีพประชากร
ประชากรร้อยละ 90 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลูกพืชเศรษฐกิจ
ภูมิประเทศ
ตั้งอยู่เส้นรุ้งที่ 13.7 องศาเหนือ เส้นแวงที่ 37.3 องศาตะวันออก พื้นที่ 1 ใน 4 เป็นที่ราบ อีก 3 ส่วนเป็นภูเขาและที่ราบสูง ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ทางทิศตะวันออก ของตำบลบ้านเวียงมีภูมิประเทศเป็นภูเขา และที่ราบสูงเชิงเขามีการเพาะปลูกพืชไร่ พื้นที่ทิศตะวันตกเป็นพื้นที่ราบ เป็นเขตชุมชนหนาแน่น และเป็นพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ราบของตำบลบ้านเวียงมีพื้นที่ประมาณ 1 ในสี่ของพื้นที่ทั้งหมด
 
ภูมิอากาศ
ลักษณะทางภูมิอากาศแบ่งได้ 3 ฤดู (แบบมรสุม) คือ

ฤดูร้อน ระหว่างเดือน มีนาคม ถึง เมษายน อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 35 องศาเซลเซียส

ฤดูฝน ระหว่างเดือน พฤษภาคม ถึง กันยายน อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 25 องศาเซลเซียส

ฤดูหนาว ระหว่างเดือน ตุลาคม ถึง เดือน กุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ย 14 - 20 องศาเซลเซียส สำหรับหมู่บ้านบนพื้นที่สูง อุณหภูมิเฉลี่ย 10 องศาเซลเซียล
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
การนับถือศาสนา

ศาสนาพุทธ ร้อยละ 85

ศาสนาคริสต์ ร้อยละ 5

อื่น ๆ ร้อยละ 10 (บ้านห้วยฮ่อมพัฒนา หมู่ที่ 13 ชนเผ่าม้ง ชนเผ่ามลาบรี หรือตองเหลือง)
 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม
ประเพณี

ประเพณีไหว้สาพระธาตุเจ้าปูแจ (ประเพณีวันเพ็ญเดือนสาม)

ประเพณีไหว้สาพระธาตุตาลแหง (วัดเวียงสันทราย)

ประเพณีปีใหม่ม้ง

ประเพณีตานก๋วยฉลาก

ประเพณีม่วนอกม่วนใจ๋ปีใหม่เมือง ตำบลบ้านเวียง (วันสงกรานต์)

ประเพณีแห่เทียนพรรษา

ประเพณีเลี้ยงผีชาวบ้าน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น

ภาษาเมือง

ภาษาม้ง

ภาษามลาบรี
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลีก

ข้าวซ้อมมือบ้านอ้อย หมู่ 9

กล้วยหอมไต้หวัน , ผักปลอดสารพิษ

ปลาร้าอ่างเก็บน้ำแม่ถาง
การศึกษาในชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สังกัด เทศบาลตำบลบ้านเวียง) มีทั้งหมดจำนวน 6 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอ้อย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเวียง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุญเริง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ากล้วย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากห้วยอ้อย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยฮ่อม
 
ความปลอดภัยในชุมชน

ที่พักสายตรวจ จำนวน 1 แห่ง
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-649564
ต่อ 301