หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
     
  ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างทำกระดานไม้อัดสำหรับนับคะแนนเลือกตั้ง จำนวน ๑๔ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มี.ค. 2564 ]จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มี.ค. 2564 ]จ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ขนาด เอ๔ ๒ พับ ๔ ตอน จำนวน ๒,๐๐๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มี.ค. 2564 ]ซื้อถังพลาสติกแช่อเนกประสงค์ จำนวน ๒ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มี.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือและการแพทย์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มี.ค. 2564 ]ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด และเครื่องบันทึกภาพ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มี.ค. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.พ. 2564 ]จ้างปรับปรุงถนนลูกรังปรับเกลี่ยถนนสายเลียบลำน้ำแม่ถางบ้านอ้อย ม.๑๐ ถึง บ้านอ้อย ม. ๙ (หลังที่พักสายตรวจตำบลบ้านเวียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.พ. 2564 ]แบบพิมพ์เลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน ๗ รายการ [ 15 ก.พ. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบลำน้ำแม่ถางบ้านเวียงเหนือ หมู่ที่ ๑๔ เชื่อมต่อ บ้านเวียงใต้ หมู่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 11 ก.พ. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบลำน้ำแม่ถางบ้านเวียงเหนือ หมู่ที่ ๑๔ เชื่อมต่อ บ้านเวียงใต้ หมู่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 27 ม.ค. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบลำน้ำแม่ถางบ้านเวียงเหนือ หมู่ที่ ๑๔ เชื่อมต่อ บ้านเวียงใต้ หมู่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 27 ม.ค. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเวียงใต้ หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 26 ม.ค. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พร.ถ.๘-๐๐๑๕ บ้านนาฝาย หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านเวียง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 26 ม.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ม.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 31
 
 
เทศบาลตำบลบ้านเวียง
พร้อมบริการประชาชนด้วยรอยยิ้ม พร้อมทั้งยังมุ่งมั่นพัฒนาตำบลตามนโยบายที่โปร่งใส เปิดรับความคิดเห็นและมีส่วนร่วมของประชาชน
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-649564
ต่อ 301