หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
     
  ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาบริการสำรวจความพึงพอใจโครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานเอกชนที่มารับบริการ หรือติดต่อเทศบาลตำบลบ้านเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2564 ]ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2564 ]ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2564 ]ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2564 ]ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2564 ]ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2564 ]ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2564 ]ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บน ๘๘๗๖ แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ (โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2564 ]ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล และเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว จำนวน ๒ รายการ(โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2564 ]ซื้อเครื่องเสียงพร้อมไมโครโฟน แบบลากจูง และชุดไมค์ลอยเกี่ยวคล้องหูคู่ ดิจิตอล จำนวน ๒ รายการ (โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2564 ]ซื้อตู้กดน้ำดื่ม น้ำเย็นน้ำร้อน แบบตั้งพื้น จำนวน ๑ รายการ (โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2564 ]จ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางปทุม ดาวหาญ ถึงโรงสีข้าวหมู่บ้าน บ้านนาฝาย หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านเวียง ขนาด กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๑๒.๕๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร โต๊ะพับ เก้าอี้พลาสติก จำนวน ๓ รายการ(โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 36
 
 
เทศบาลตำบลบ้านเวียง
พร้อมบริการประชาชนด้วยรอยยิ้ม พร้อมทั้งยังมุ่งมั่นพัฒนาตำบลตามนโยบายที่โปร่งใส เปิดรับความคิดเห็นและมีส่วนร่วมของประชาชน
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-649564
ต่อ 301