หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
     
  ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.เตาปูน   จ้างขยายเขตระบบประปา บ้านท่อสมาน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ค. 2565
อบต.เตาปูน   จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม (เครื่องปรับอากาศ) กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ค. 2565
อบต.เตาปูน   ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ค. 2565
อบต.เตาปูน   ซื้อหนังสือเรียนเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่แรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ค. 2565
อบต.แดนชุมพล   โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าแดงใต้ หมู่ที่ 3 25 พ.ค. 2565
อบต.แดนชุมพล   จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด หมู่ที่ 1 บ้านแดนชุมพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ค. 2565
อบต.ตำหนักธรรม   ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ภาชนะรองรับขยะอันตราย จำนวน 8 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ค. 2565
อบต.น้ำชำ   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร่องแดง หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 พ.ค. 2565
ทต.ทุ่งโฮ้ง   จ้างซ่อมแซมรถยนต์ตรวจการณ์ ทะเบียน ก ๗๗๗๕ แพร่ รหัส ๐๐๑-๓๙-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ค. 2565
ทต.ทุ่งโฮ้ง   ซื้อวัสดุการเกษตร (ปุ๋ย สูตร ๔๖-๐-๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ค. 2565
อบต.ทุ่งแล้ง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปากจอกตะวันตก หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งแล้ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 พ.ค. 2565
อบต.ทุ่งแล้ง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ่อขยะ บ้านปากจอกตะวันตก หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งแล้ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 พ.ค. 2565
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1,300
 
 
เทศบาลตำบลบ้านเวียง
พร้อมบริการประชาชนด้วยรอยยิ้ม พร้อมทั้งยังมุ่งมั่นพัฒนาตำบลตามนโยบายที่โปร่งใส เปิดรับความคิดเห็นและมีส่วนร่วมของประชาชน
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-649564
ต่อ 301