หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล บ้านเวียง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
 
 
     
  ประวัติความเป็นมา
 
ประวัติหน่วยงาน
เทศบาลตำบลบ้านเวียง ได้ยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเวียง เป็นเทศบาลตำบลบ้านเวียง เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2552 อีกทั้งเทศบาลตำบลบ้านเวียง ได้มีการดำเนินการจัดการเลือกตั้งคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2553
ที่ตั้ง
เทศบาลตำบลบ้านเวียง ตั้งอยู่ในเขตอำเภอร้องกวาง มี 14 หมู่บ้าน อยู่ห่างจากอำเภอร้องกวาง ประมาณ 19 กิโลเมตร อยู่ห่างจากจังหวัดแพร่ ประมาณ 20 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดโดยประมาณ 208.13 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 130,080 ไร่
 
ตราสัญลักษณ์

สีเหลือง หมายถึง ความศรัทราในพระพุทธศาสนา ของชาวตำบลบ้านเวียง

สีน้ำเงิน หมายถึง อ่างเก็บน้ำแม่ถาง ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ที่มีความสำคัญต่อชาวตำบลบ้านเวียง

องค์พระธาตุ หมายถึง องค์พระธาตุเจ้าปูแจ ที่ประดิษฐาน ณ วัดพระธาตุปูแจ บ้านบุญเริง หมู่ที่ 4 ต.บ้านเวียง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ซึ่งเป็นวัดประจำตำบลบ้านเวียง
จำนวนประชากร
จำนวนประชากรทั้งหมด 7,400 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 3,590 คน คิดเป็นร้อยละ 48.51

หญิง  จำนวน 3,810 คน คิดเป็นร้อยละ 51.49
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,130 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 35.55 คน/ตารางกิโลเมตร
 
  อาณาเขตติดต่อ
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ต.ไผ่โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.ห้วยม้า อ.เมือง จ.แพร่ ต.สวนเขื่อน อ.เมือง จ.แพร่
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.เมืองลี อ.นาหมื่น จ.น่าน
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.ห้วยม้า อ.เมือง จ.แพร่
 
ต.ตำบลน้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่
ต.ไผ่โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่
ต.ห้วยม้า
อ.เมือง จ.แพร่
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
ม.7
ม.8
ม.9
ม.10
ม.11
ม.12
ม.13
ม.14
ต.เมืองลี
อ.นาหมื่น จ.น่าน
ต.ห้วยม้า อ.เมือง จ.แพร่
ต.สวนเขื่อน อ.เมือง จ.แพร่
 
  อาณาเขตติดต่อ
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
1 บ้านอ้อย 201 235 436 139
2 บ้านเวียง 251 268 519 161
3 บ้านเวียงใต้ 264 295 559 170
4 บ้านบุญเริง 352 374 726 224
5 บ้านปากห้วยอ้อย 237 240 477 181
6 บ้านป่ากล้วย 169 177 346 84
7 บ้านต้นหนุน 51 45 96 49
8 บ้านนาฝาย 150 184 334 105
9 บ้านอ้อย 375 378 753 241
10 บ้านอ้อย 248 263 511 158
11 บ้านอ้อย 252 286 538 166
12 บ้านป่ากล้วยใหม่ 289 293 582 153
13 บ้านห้วยฮ่อมพัฒนา 536 534 1,070 168
14 บ้านบ้านเวียงใต้ 215 238 453 131
รวม 3,590 3,810 7,400 2,130