หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
     
  สมาชิกสภา
 


นายประเวท ฝาเรือนดี
ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเวียง
 


นายประหยัด ปัญจะศรี
รองประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเวียง


นางอรอนงค์ นันทะเดช
เลขานุการสภา
 
สมาชิกสภา
 


นายศักดินันท์ มีรส
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นายทักษิณ ภิรมนัด
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


ร้อยตรี นิคม ขวดแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นายศิริพงษ์ ม้าทอง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นายพินิจพงษ์ วันชัย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นางฉวีวรรณ ฟุ่นเต่ย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


นายเศรษฐพันธ์ แตงร้าน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


นายหมาย จาวรรณ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


นายประยุง อินกา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


นายเสกสิทธิ์ ขึมจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-649564
ต่อ 301