หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
     
  สมาชิกสภา
 


นายประเวท ฝาเรือนดี
ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเวียง
 


นายศิริพงษ์ ม้าทอง
รองประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเวียง


นางอรอนงค์ นันทะเดช
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบ้านเวียง
 
สมาชิกสภา
 


นางจริยา พันธุ์ดี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นางกนิษฐา พันธุ์ดี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นายธนาวัฒน์ มีรส
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นายพินิจพงษ์ วันชัย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นายประยุง อินกา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


นายเสกสิทธิ์ ขึมจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


นายศุภกิจ ติ๊บย้อย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


นายหมาย จาวรรณ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


นายสมัคร แตงร้าน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-649564
ต่อ 301