หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
     
  ข่าวสาร
 

 
การประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมืองดการเพาะปลูกข้าวนาปรัง ปี 2564/2565  
 

ด้วย โครงการชลประทานแพร่ ได้ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำยม อ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กในจังหวัดแพร่ พบว่ามีปริมาณน้ำน้อยและมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง คาดว่าอาจส่งผลกระทบต่อการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2564/2565 ในการนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้งที่จะเกิดขึ้น อำเภอร้องกวางจึงแจ้งให้เทศบาลตำบลบ้านเวียงประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรงดการเพาะปลูกข้าวนาปรัง หากไม่มีแหล่งน้ำในพื้นที่เพาะปลุกเพียงพอ โดยแนะนำให้ปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยแทน เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง เป็นต้น เพื่อป้องกันปัญหาการขาดแคลนน้ำ ในช่วงเดือนมกราคม - พฤาภาคม 2565

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ธ.ค. 2564 เวลา 16.11 น. โดย คุณ อาทิตยา ติ๊บย้อย

ผู้เข้าชม 19 ท่าน

 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-649564
ต่อ 301