หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล บ้านเวียง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
     
  ข่าวสาร
 

 
ประชาสัมพันธ์ การดำเนินการโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมตีเส้นจราจรทางหลวงหมายเลข 1218 ตอนควบคุม 0100 แยกทางหลวงหมายเลข 1134 (บ้านเวียง) - พระธาตุปูแจ ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่  
 

ประชาสัมพันธ์ การดำเนินการโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมตีเส้นจราจรทางหลวงหมายเลข 1218 ตอนควบคุม 0100 แยกทางหลวงหมายเลข 1134 (บ้านเวียง) - พระธาตุปูแจ ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ จำนวน 2 ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ 1 ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วง กม. 0+000 - 2 + 275 ขนาดกว้าง 6.30 - 9 เมตร ยาว 2,275 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 18,997 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วง กม. 3 + 000 - 3 + 850 ขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 850 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,650 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน เริ่มต้นสัญญา 20 มีนาคม 2566 วันสิ้นสุดสัญญา 17 มิถุนายน 2566 งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจ่ายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.8/ว2417 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2565 จังหวัดแพร่ งบประมาณ 9,850,000.00 บาท

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 มี.ค. 2566 เวลา 16.19 น. โดย อังศณา@naxsolution.com

ผู้เข้าชม 26 ท่าน

 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-649564
ต่อ 301