หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล บ้านเวียง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
     
  โครงสร้างองค์กร
 
โครงสร้างเทศบาลตำบลบ้านเวียง
 
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเวียง
 
รองนายกเทศมนตรี
 
รองนายกเทศมนตรี
 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
 
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเวียง
 
รองประธานสภา ทต.
 
เลขานุการสภา ทต.
 
สมาชิกสภา ทต.
 
โครงสร้างส่วนราชการ
 
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ-ชำนาญการ)
 
สำนักปลัด
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
  กองคลัง
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
 
ฝ่ายอำนวยการ
- งานธุรการ
- งานแผนและงบประมาณ
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานทะเบียนราษฎรและบัตร
- งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
- งานนิติการ
- งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
- งานสังคมสงเคราะห์ และพัฒนาชุมชน
 
ฝ่ายบริหารงานคลัง
- งานการเงินและบัญชี
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- งานพัสดุและทรัพย์สิน
- งานบริหารงานทั่วไป
   
   
   
   
   
 
กองช่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
  กองสาธารณสุขฯ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)
  กองการศึกษาฯ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
 
ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
- งานแบบแผนและก่อสร้าง
- งานผังเมือง ก่อสร้างและ สาธารณูปโภค
- งานบริหารงานทั่วไป
   
   
   
   
   
   
   
 
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
- งานบริการสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
- งานบริการงานแพทย์ฉุกเฉิน
- งานบริหารงานทั่วไป
   
   
   
   
   
   
   
 
ฝ่ายบริหารการศึกษา
- งานบริหารการศึกษา
- งานส่งเสริมการศึกษา วัฒนธรรมและประเพณี
- งานการเงินและบัญชี
- งานกีฬาและนันทนาการ
- งานบริหารงานทั่วไป
   
   
   
   
   
 
 
 
เทศบาลตำบลบ้านเวียง
พร้อมบริการประชาชนด้วยรอยยิ้ม พร้อมทั้งยังมุ่งมั่นพัฒนาตำบลตามนโยบายที่โปร่งใส เปิดรับความคิดเห็นและมีส่วนร่วมของประชาชน