หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
เทศบาลตำบล บ้านเวียง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
     
  คู่มือประชาชน
 
 

การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ)กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา


คำขอจดทะเบียน (แบบทพ.)


แบบคำขอหนังสือรับรองกรรมสิทธิ์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง


แบบฟอร์มขออนุญาตขุดดินหรือถมดิน


แบบฟอร์มคำขอก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร


แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้ก่อสร้างอาคารแนวเขตที่ดิน


แบบฟอร์มหนังสือยินยอมก่อสร้างในที่ดิน


คู่มือมือสำหรับประชาชนการแจ้งถมดิน


แบบคําขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด


แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์


แบบคำขอลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ


แบบคำขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ รับทำการกำจัดขยะมูลฝอยทั่วไป


แบบคำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด


คำขอรับอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย


คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ รับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย


แบบคำขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร


คำขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้ง สถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร


แบบคำขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ


แบบึำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยงยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ


คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

 
  (1)     2   
 
 
เทศบาลตำบลบ้านเวียง
พร้อมบริการประชาชนด้วยรอยยิ้ม พร้อมทั้งยังมุ่งมั่นพัฒนาตำบลตามนโยบายที่โปร่งใส เปิดรับความคิดเห็นและมีส่วนร่วมของประชาชน
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-649564
ต่อ 301