หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
     
  หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางอรอนงค์ นันทะเดช
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเวียง
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางพัชรินทร์ อัฐวงศ์
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสำราญ วาดสูงเนิน
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายสิงห์ ศรีโพธิ์
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายสิทธิพร อินขัตย์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลบ้านเวียง
พร้อมบริการประชาชนด้วยรอยยิ้ม พร้อมทั้งยังมุ่งมั่นพัฒนาตำบลตามนโยบายที่โปร่งใส เปิดรับความคิดเห็นและมีส่วนร่วมของประชาชน
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-649564
ต่อ 301