หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
     
  หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายบุญญพล กันนา
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเวียง
โทร : 098-5259890
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


-ว่าง-
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสำราญ วาดสูงเนิน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 088-4171781


นายสิงห์ ศรีโพธิ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 097-9184172


นายสิทธิพร อินขัตย์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 085-5982225


นางกรรณิกา ศรีโพธิ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 091-8598872
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลบ้านเวียง
พร้อมบริการประชาชนด้วยรอยยิ้ม พร้อมทั้งยังมุ่งมั่นพัฒนาตำบลตามนโยบายที่โปร่งใส เปิดรับความคิดเห็นและมีส่วนร่วมของประชาชน
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-649564
ต่อ 301