หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
     
  บุคลากร
 


นางอรอนงค์ นันทะเดช
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเวียง
 
สำนักปลัด
 


นางพัชรินทร์ อัฐวงศ์
หัวหน้าสำนักปลัด


นายประดิษฐ์ ขยันดี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นายสุริยา นาห้วย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางศิริลักษณ์ มั่นหมาย
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางอาทิตยา ติ๊บย้อย
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นายพิศิษฐ์ สิงห์เหาะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นายรัฐศาสตร์ กะติวงศ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นางสาวสุพิชชา ติ๊บย้อย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


- ว่าง -
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายเกรียงไกร ฝาเรือนดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-649564
ต่อ 301