หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล บ้านเวียง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
     
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
  
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลบ้านเวียง
 
"บ้านเวียงน่าอยู่
มุ่งสู่วิถีชีวิตพอเพียง"
 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
 
แนวทางการพัฒนา
 

แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา

แนวทางการพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ

แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณสุข

แนวทางการพัฒนาด้านสวัสดิการและสังคม
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค
 
แนวทางการพัฒนา
 

แนวทางการพัฒนาระบบคมนาคมตำบลบ้านเวียงให้ได้มาตรฐาน และทั่วถึง

แนวทางการพัฒนาระบบชลประทาน และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ

แนวทางการพัฒนาอาคารสิ่งปลูกสร้างของตำบลบ้านเวียง ให้ได้มาตรฐานปลอดภัย

แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคไฟฟ้าและประปาให้ทั่วถึง
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
แนวทางการพัฒนา
 

แนวทางการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนาและทำนุบำรุงศาสนา
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
 
แนวทางการพัฒนา
 

แนวทางการส่งเสริม และสนับสนุนการประกอบอาชีพกลุ่มเกษตรกร ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
 
 
 
เทศบาลตำบลบ้านเวียง
พร้อมบริการประชาชนด้วยรอยยิ้ม พร้อมทั้งยังมุ่งมั่นพัฒนาตำบลตามนโยบายที่โปร่งใส เปิดรับความคิดเห็นและมีส่วนร่วมของประชาชน